УСЛУГИ

Интерактив Видео ЕООД предоставя възможност на Вас да реализирате своите идеи бързо, лесно и удобно. С нашата услуга Вие се превръщате от обикновен възложител в реален видео продуцент, а зрителите – в активни участници.

Услугата спестява време, средства и позволява да изпъкнете спрямо Вашите преки конкуренти. Използването на нашата платформа за създаване на интерактивно съдържание позволява да бъдете гъвкави и различни, с което увеличавате Вашия имидж и репутация.

Интерактивните видеа са приложими както в бизнеса, така и за забавление. Генерираното от Вас съдържание има възможност да се имплементира във Вашия сайт.

Copyright 2022 Interactive Video Ltd.